Momentum Energi

2024-05-29

Version 4.38

Ny funktionalitet

Buggfixar

2024-01-30

Version 4.37.3

Ny funktionalitet - Rapporter

Förbättringar av Standardtaxor

Uppdateringar

Buggfixar och förbättringar

2023-12-13

Version 4.37.2

Effektsignatur (Beta-version)

Förbättringar av Anläggningsrelationer

Uppdatering energiprestanda

Integrationer

Dashboard

Buggfixar

2023-06-28

Version 4.37

Dashboard till PDF-rapport

Kvalitetshöjande uppdateringar för insamling.

Rättade buggar

2023-05-30

Version 4.36.1

I Version 4.36 släpper vi ny funktionalitet ”relationer”, en karta för att kontrollera mer komplexa systemrelationer mellan mätpunkter och en ny areahantering samt möjligheten att kontrollera mätdatainsamling över tid. 4.36 innehåller även förbättrad funktionalitet och gränssnitt för Energiprestandas byggnadsöversikt samt mätvärdesinamlingen.

Relationer

Areahantering

Datumförflyttning mätvärdesinsamling.

Förbättringar i Energiprestanda

Insamling

Åtgärdade buggar

2023-04-24

Version 4.35.1

Åtgärdade felrapporter:

2023-03-08

Version 4.32.3

Nya funktioner/förändringar:

Åtgärdade felrapporter:

2023-03-06

Version 4.32.2

Åtgärdade felrapporter:

2023-02-13

Version 4.32
Nya funktioner/förändringar i version 4.32. Energiprestanda, Ny funktion och stöd för uppföljning av primärenergital och uppmätt specifik energi!

Energiprestanda består av två nya vyer för uppföljning:

Funktioner i energiprestanda

Momentum energi normaliserar enligt BBRs föreskrifter.

Viktad normalisering för verksamhetsandelar i byggnader med delade verksamheter.

Tilägg av tekniska egenskaper

Implementation av standardiserade användningstyper och nyttjas till. Momentum Energi har nu fler standardiserade anävnindstyper och nyttjas till för att stödja majoriteten av uppföljningsfall. I och med detta blir det även möjligt att koppla olika taggar mot separata medier för att minska antalet val på varje anläggning.


Dataanalys och BETA widgets

Lansering av nytt ramverk för dataanalys i Momentum Energi och beta version av nya tabell och diagramwidgets till vyerna. Användare kan här skapa egna dataset och skapa egna nyckeltal. nytt i widgets:

Förändringar:

Åtgärdade felrapporter:

2022-11-09

Version 4.31
Nya funktioner/förändringar i version 4.31. Stora UX/UI förbättringar för användarupplevelsen och en ny grafisk profil:
Åtgärdade felrapporter:

2022-09-20

Version 4.30.1
Nya funktioner/förändringar:
Åtgärdade felrapporter:

2022-05-18

Version 4.29.1
Nya funktioner/förändringar:
Åtgärdade felrapporter:

2022-04-27

Version 4.28.3
Nya funktioner/förändringar:

2022-03-24

Version 4.28.1
Nya funktioner/förändringar:

2022-02-10

Version 4.27.1
Nya funktioner/förändringar:

2021-11-16

Version 4.26.2
Nya funktioner/förändringar:

2021-11-10

Version 4.26.1
Nya funktioner/förändringar:
Åtgärdade felrapporter:

2021-08-30

Version 4.25.1
Nya funktioner/förändringar:
Åtgärdade felrapporter:

2021-06-23

Version 4.24.1
Nya funktioner/förändringar:
Åtgärdade felrapporter:

2021-06-09

Version 4.23.1
Nya funktioner/förändringar:
Åtgärdade felrapporter:

2021-05-25

Version 4.22.1
Nya funktioner/förändringar:
Åtgärdade felrapporter:

2021-04-12

Version 4.21.4
Nya funktioner/förändringar:

2021-03-09

Version 4.21.2
Nya funktioner/förändringar:
Åtgärdade felrapporter:

2021-02-10

Version 4.20.2

I denna version har vi lyft mätvärdesinsamlingen till nästa nivå! Alla insamlingsvyer är uppdaterade med nya funktioner och filter för att lättare övervaka och hantera mätare och importer.

Nya funktioner/förändringar:
Åtgärdade felrapporter:

2020-12-15

Version 4.19.1
Nya funktioner/förändringar:
Åtgärdade felrapporter:

2020-11-17

Version 4.18.1
Nya funktioner/förändringar:
Åtgärdade felrapporter:

2020-10-21

Version 4.17.1
Nya funktioner/förändringar:
Åtgärdade felrapporter:

2020-09-24

Version 4.16.1
Nya funktioner/förändringar:
Åtgärdade felrapporter:

2020-09-09

Version 4.15.1
Nya funktioner/förändringar:
Åtgärdade felrapporter:

2020-07-01

Version 4.14.1
Nya funktioner/förändringar:
Åtgärdade felrapporter:
Inga i den här versionen.

2020-06-22

Version 4.13.1
Nya funktioner/förändringar:
Åtgärdade felrapporter:

2020-06-04

Version 4.12.1
Nya funktioner/förändringar:
Åtgärdade felrapporter:

2020-05-19

Version 4.11.1
Nya funktioner/förändringar:
Åtgärdade felrapporter:

2020-05-04

Version 4.10.2
Åtgärdade felrapporter:

2020-04-07

Version 4.10.1
Nya funktioner/förändringar:
Åtgärdade felrapporter:

2020-03-09

Version 4.9.1
Nya funktioner/förändringar:
Åtgärdade felrapporter:

2020-02-11

Version 4.8.1
Nya funktioner/förändringar:
Åtgärdade felrapporter:

2019-12-17

Version 4.7.1
Nya funktioner/förändringar:
Åtgärdade felrapporter:

2019-09-17

Version 4.6.1
Nya funktioner/förändringar:
Åtgärdade felrapporter:

Version 4.5.3

Nya funktioner/förändringar:
Åtgärdade felrapporter:

Version 4.5.2

Nya funktioner/förändringar:

Version 4.5.1

Nya funktioner/förändringar:
Åtgärdade felrapporter:

Version 4.4.2

Nya funktioner/förändringar:
Åtgärdade felrapporter:

Version 4.3.1

Nya funktioner/förändringar:
Åtgärdade felrapporter:

Version 4.2.0

Nya funktioner/förändringar:
Åtgärdade felrapporter:

Version 4.1.8

Nya funktioner/förändringar:
Åtgärdade felrapporter:

Version 4.1.7

Åtgärdade felrapporter:

Version 4.1.4

Nya funktioner: Åtgärdade felrapporter:

Version 4.0.18081

Nya funktioner:
Åtgärdade felrapporter:

Version 4.0.18050

Nya funktioner:
Åtgärdade felrapporter:

Version 4.0.18023

Nya funktioner:
Åtgärdade felrapporter:

Version 4.0.17352

Åtgärdade felrapporter:

Version 4.0.17326

Nya funktioner:
Åtgärdade felrapporter:

Version 4.0.17286

Åtgärdade felrapporter:

Version 4.0.17250

Version 4.0.7164

Version 4.0.7071

Version 4.0.6316

Version 4.0.6276

Version 4.0.6144